top of page
Work%20Colleagues_edited.jpg

Missie & Visie

Mens, Werk & Organisatie zijn als radertjes in een goed lopende klok met elkaar verbonden en daardoor sterk afhankelijk van elkaar.

Wij Mensen hebben behoefte om zinvol bezig te zijn. Dat draagt onder andere bij aan ons geluk en welbevinden. Het hebben van (betaald) werk stelt ons bovendien in staat om andere dingen, die voor ons belangrijk zijn te realiseren. Denk daarbij aan: ontwikkeling, zelf kunnen voorzien in het levensonderhoud, gezond kunnen leven, naar wens kunnen wonen, op vakantie kunnen gaan, etc.

Werk vraagt het leveren van een bijdrage aan een organisatie. Kennis, vaardigheden en competenties zijn daarbij van groot belang. Maar minstens zo belangrijk is de mate waarin iemand happy is met het werk en zich verbonden voelt met de organisatie.

In Organisaties gaat het onder andere om de missie en visie, bedrijfsvoering, voldoende gekwalificeerde en betrokken werknemers, de marktpositie en continuïteit. Is er een logische samenhang tussen deze en andere zaken dan is de kans op succes groter dan wanneer dit niet het geval is.  


Om de klok goed lopend te houden behoeven één of meerdere radertjes af en toe enig onderhoud, om daarna weer mooi synchroon te kunnen draaien.


Bureau voor Mens, Werk & Organisatie levert dat onderhoud op basis van interventies die zich onder andere kenmerken door oprechte betrokkenheid en een oplossingsgerichte houding (solution focused).


Wilt u daar meer over weten in relatie tot wat er in uw organisatie speelt, neem dan zeker contact met ons op.

bottom of page